AKTUEL
INFORMATION

Persondataforordningen
Rejse til udlandet
Foder / Petshop

PERSONDATAFORORDNINGEN

Skanderborg Dyrehospital indsamler og opbevarer til eget brug følgende personlige oplysninger:

KLIENTER:

Navn, adresse, telefonnummer/numre samt eventuelt Emailadresse.

PATIENTER:

Chipnummer og/eller tattoveringsnummer.

Oplysningerne anvendes til journalføring samt til påmindelse i forbindelse med indkaldelse til behandling.Oplysningerne vedrørende patienter inaktiveres i systemet ved dyrets død.  Oplysninger vedrørende klienten inaktivers på forlangende af klienten.
På grund af journalføringspligten slettes journaloplysninger ikke i systemet, men opbevares i den inaktiverede form.

Oplysningerne lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Såfremt klienter tilmelder sig klinikkens Facebookside sker dette ved et aktivt tilvalg fra klientens side.

  

Skanderborg Dyrehospital Danmarksvej 13 8660 Skanderborg Tlf: +45 86 52 08 55 Mail: skanderborgdyrehospital@vetnet.dk
webbureau easynet