AKTUEL
INFORMATION

Persondataforordningen
Rejse til udlandet
Foder / Petshop

REJSE TIL UDLANDET

RABIESVACCINATION
De fleste lande kræver EU-pas, som vi udsteder. Generelt skal hunden/katten vaccineres senest 21 dage inden rejsen. Den særlige transitordning gennem Sverige til BORNHOLMsfærgen i Ystad er ophørt. Alle skal nu følge reglerne for indrejse til Sverige, det vil sige EU-pas og vaccination mod rabies seneste 21 dage før indrejse. 

Der gælder stadig særlige regler for f.eks. Norge og Storbritanien, dog er blodprøvning ikke længere obligatorisk. På fødevarestyrelsens hjemmeside opdateres rejseregler løbende og findes på adressen: www.fvst.dk

Skanderborg Dyrehospital Danmarksvej 13 8660 Skanderborg Tlf: +45 86 52 08 55 Mail: skanderborgdyrehospital@vetnet.dk
webbureau easynet